Pengikut setia

Friday, 10 June 2011

Komunikasi pasif

Komunikasi pasif p - Presentation Transcript

  • DISEDIAKAN OLEH: INDRA ISMAN
  • AHLI KUMPULAN: KHAIRUL
  • AFIQ
  • HANIF
  • FARID
  • FAZLEY
  • SHAHIZWAN
  • RAZAK
  KOMUNIKASI PASIF
 1. 1.KOMUNIKASI
  • Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan maklumat , perasaan , idea , dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain". Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-dua:
  • perbuatan menghantar matklumat; dan
  • proses untuk bertukar-tukar maksud;
  • supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri , bahasa isyarat , sentuhan , hubungan mata , dan penulisan .
 2. DEFINISI KOMUNIKASI
  • S.Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (l983) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi.
  • Emery, Ault dan Agee (dlm. Sulaiman Masri, 1997) komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea, dan sikap daripada seseorang kepada seseorang.
  • Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa , komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur, penulis) dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima (pembaca, pendengar) yang kemudiannya memberikan maklum balas (mengekod dan mentafsir) mesej tersebut.
 3. RUMUSAN DEFINISI KOMUNIKASI
  • Proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih, dengan maksud untuk berkongsi maklumat dan pengalaman bagi mencari persamaan. Pertukaran idea ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada manusia.
 4.  
 5.  
 6. PROSES DAN ELEMEN KOMUNIKASI
 7. PROSES KOMUNIKASI PENGIRIM MESEJ DIHASRAT MESEJ DI ENCODES SIMBOL DIHANTAR MAKLUMBALAS DIPERIKSA PENERIMA MESEJ DITAFSIR SIMBOL DI DECODES SIMBOL DITERIMA MAKLUMBALAS DIHANTAR GANGGUAN SALURAN KOMUNIKASI
 8. 2.JENIS-JENIS/ BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI KOMUNIKASI AGRESIF Komunikasi ini boleh ditakrifkan sebagai pencipta konflik antara individu , dengan individu yang lain. Ia merujuk kepada individu yang kejam.individu yang ingin memanupilasi orang lain. ia keinginan membuat orang bawahan nya mengikut katanya
 9. Agresif Bersikap defensif Tidak Yakin Menindas orang lain memperkecilkan orang lain Menonjol diri Guna kuasa Suka menyindir Corak komunikasi Menang-kalah
 10. KOMUNIKASI ASERTIF • Orang yang yakin pada diri sendiri • Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum • Menghormati hak dan pandangan orang lain • Percaya kepada persamaan hak asasi • Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri • Bersikap terbuka, berani menghadapi masalah dan isu dengan positif
 11. Asertif Yakin diri Pemikiran positif Menghormati diri dan orang lain Memberi kepuasan kepada kedua pihak Menerima pendapat dengan terbuka Jujur,ikhlas Berterus-terang Corak komunikasi Menang-menang
 12. KOMUNIKASI PASIF Kelakuan atau tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan diri sendiri. Tidak menyuarakan pandangan. Berpunca daripada tiada keyakinan diri , bimbang dipersalahkan dan suka mengalah. Orang yang malas berfikir ,suka mengumpat , penakut dan tak suka bergaduh
 13. PASIF Rendah Diri Tidak Yakin Berfokus kawalan luar Utamakan orang lain Tiada wawasan Memujuk Rasa takut Corak komunikasi Kalah-menang
 14. Asertif Yakin diri Pemikiran positif Menghormati diri dan orang lain Memberi kepuasan kepada kedua pihak Menerima pendapat dengan terbuka Jujur,ikhlas Berterus-terang Corak komunikasi Menang-menang
  • Perbezaan antara pasif , agresif dan asertif
 15. Tingkah laku Tanpa Lisan Nada Suara
  • Pasif
  • Merengek
  • Nada tersekat
  • Terlalu lembut
  • Mendatar
  • Perlahan
  • Membosankan
  • Agresif
  • Sangat tinggi
  • Nada lembut
  • Menyindir
  • Keras dan
  • tajam
  • Lantang
  • Menengking
  • Asertif
  • Bersahaja
  • Tegas
  • Nada
  • sederhana
  • Jujur dan
  • jelas
  • Tidak
  • terlalu kuat
  • Terkawal
 16. Tingkah laku Tanpa Lisan Bentuk Pertuturan
  • Pasif
  • Teragak
  • -agak
  • Tersekat
  • -sekat
  • Serak
  • Agresif
  • Lancar
  • Teragak
  • -agak
  • Mendadak
  • Bisa
  • Menyalahkan
  • orang lain
  • Laju
  • Asertif
  • Menekankan
   • kata
  • Teratur
  • Lancar
 17. Tingkahlaku Tanpa Lisan Air Muka
  • Pasif
  • Senyum
  • sumbing
  • Angkat
  • kening
  • Cepat
  • berubah
  • Agresif
  • Senyum Sinis
  • Berkerut dahi
  • Muka masam
  • Mencemek
  • bibir
  • Mengetap bibir
  • Mulut ‘muncung’
  • Asertif
  • Senyum
  • Manis
  • Relaks
  • Tenang
 18. Tingkah laku Tanpa Lisan Renungan Mata
  • Pasif
  • Mengelak
  • Pandangan
  • Tunduk
  • Agresif
  • Renungan
  • tajam
  • Cuba
  • menguasai
  • Terbeliak
  • Asertif
  • Tegas
  • Menerima
 19. Tingkah laku Tanpa Lisan Bahasa Badan
  • Pasif
  • Memulas
  • jari
  • Mengundur
  • Menutup
  • mulut
  • Berpeluk
  • tubuh
  • Gementar
  • Tunduk
  • Agresif
  • Menunding jari
  • Genggam
  • tangan
  • Berdiri tegak
  • Kepala dongak
  • Berpeluk tubuh
  • Tidak sabar
  • Asertif
  • Tangan terbuka
  • Duduk tegak
  • Relaks
  • Berdiri tegak
 20. KESIMPULAN
  • Komunikasi penting dalam kehidupan seharian manusia untuk berhubung dan melaksanakan sesuatu tugas.
  • Komunikasi yang berkesan dapat mengekalkan persahabatan dan perhubungan yang baik

No comments:

Post a Comment

arigatO!